IV Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»